ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი

დაბინძურების თითოეული სტაციონარული წყაროს შესახებ ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ ვებ გვერდზე map.emoe.gov.ge

სხვადასხვა სექტორიდან გაფრქვევების შესახებ ანგარიში წლების მიხედვით იხილეთ მოცემულ დოკუმენტ(ებ)ში: