ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი
<
სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რუკა იხილეთ ბმულზე
ჰაერის ხარისხის ინდექსის ლეგენდა
ძალიან კარგი
კარგი
დამაკმაყოფილებელი
ცუდი
ძალიან ცუდი
არ არის მიმდინარე მონაცემი
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ზოგიერთ ავტომატურ სადგურზე მიმდინარე IT ინფრასტუქტურის განახლებასთან დაკავშირებული სამუშაოების გამო, პორტალზე დროებით შეზღუდულია აღნიშნული სადგურის მონაცემებთან წვდომა. სამუშაოების დასრულების შემდეგ პორტალზე მონაცემები კვლავ განახლდება.
დახურვა მეტის წაკითხვა