ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი
<
სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რუკა იხილეთ ბმულზე
ჰაერის ხარისხის ინდექსის ლეგენდა
ძალიან კარგი
კარგი
დამაკმაყოფილებელი
ცუდი
ძალიან ცუდი
არ არის მონაცემი
მიმდინარე წლის 27 მარტიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის ავტომატურ სადგურებზე ფიქსირდება მყარი ნაწილაკების (PM10, PM2.5) კონცენტრაციების მატება.
დახურვა მეტის წაკითხვა